guangyaomiao

guangyaomiao

V2EX 第 515250 号会员,加入于 2020-10-30 09:49:59 +08:00
职级对标:互联网公司研发岗薪酬排行榜
程序员  •  guangyaomiao  •  2021-11-02 16:11:15 PM  •  最后回复来自 DianQK
60
谷歌 L5 对标阿里 P7+?
 •  1   
  程序员  •  guangyaomiao  •  2021-04-05 07:31:08 AM  •  最后回复来自 dayeye2006199
  61
  用 misago 给我的网站搭了一个论坛
  程序员  •  guangyaomiao  •  2021-03-22 23:28:36 PM  •  最后回复来自 guangyaomiao
  22
  职级对表调整美团职级啦
  程序员  •  guangyaomiao  •  2021-01-17 21:51:21 PM  •  最后回复来自 Augi
  1
  在职级对标网站里统计了一下大厂工作时长
 •  1   
  程序员  •  guangyaomiao  •  2021-01-06 10:59:57 AM  •  最后回复来自 hjahgdthab750
  20
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5263 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 08:03 · PVG 16:03 · LAX 01:03 · JFK 04:03
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.