zhengqiaoyin

zhengqiaoyin

V2EX 第 223714 号会员,加入于 2017-03-30 15:03:49 +08:00
微信双开账号
程序员  •  zhengqiaoyin  •  41 天前  •  最后回复来自 zhengqiaoyin
15
求推荐一个网站死链检查工具,感谢!
程序员  •  zhengqiaoyin  •  2022-01-17 16:45:33 PM  •  最后回复来自 zhengqiaoyin
2
德纲们,想考个证,有什么推荐吗?
程序员  •  zhengqiaoyin  •  2021-09-04 08:56:11 AM  •  最后回复来自 MarioLuo
8
你们产品经理会帮你们减少技术债务吗?
 •  3   
  程序员  •  zhengqiaoyin  •  2021-08-04 10:41:03 AM  •  最后回复来自 hq136234303
  52
  程序员们,你的第六感准吗?有没有什么例子?
  程序员  •  zhengqiaoyin  •  2021-07-10 08:05:55 AM  •  最后回复来自 susecjh
  34
  年会的活动以及礼品的征集帖 急急急:)
  程序员  •  zhengqiaoyin  •  2020-12-08 14:50:10 PM  •  最后回复来自 yedan1206
  25
  有没有进来吐槽 Scrum2020 指南的?
  程序员  •  zhengqiaoyin  •  2020-11-25 12:40:45 PM  •  最后回复来自 zhengqiaoyin
  2
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4335 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 07:25 · PVG 15:25 · LAX 00:25 · JFK 03:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.