V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
toubi
V2EX  ›  推广

推广一下低价寄快递小程序 [宝宝寄件] ,送 V 友 20 张优惠券

 •  1
   
 •   toubi · 121 天前 · 523 次点击
  这是一个创建于 121 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  微信小程序搜:宝宝寄件 或者 扫描下方小程序码
  选择 我的 -> 兑换优惠 -> 输入下方的兑换码兑换
  超低价寄快递,用下面的优惠券,我是亏本的,就为了拉一波用户数

  XLFC5AU1708575475129R8R4E
  NF0VD7117085754751296EBXJ
  CK6CKBM170857547512918NMT
  Q6IRY8C1708575475129VDS6Q
  UXPN6F31708575475129DYY9K
  QXJGOUP1708575475129F97P9
  6L3AIXY1708575475129P626H
  AB0LYH31708575475129PJC3M
  6P7H6D61708575475129P4HFB
  FURMKL61708575475129Y0HLD
  UD57KI617085754751295Q1XL
  X0VOKG117085754751292M0Z1
  1EJRIN81708575475129CYS7Y
  ILPNC4S1708575475129ME99I
  CLI5ZI71708575475129B78DB
  HL7PL1J1708575475129FYM0O
  KIX7EZ21708575475129T4NZB
  DSHV9KN1708575475129378AR
  1O9303B1708575475129X6VXT
  VOIJULD1708575475129GTNR8

  05f0020b17709bd7b14b9dfda7fcf8ef.png

  超低价寄快递,还有打车券、外卖券、低价电影票可以领取!

  toubi
      1
  toubi  
  OP
     121 天前
  兑换过的,回复一下,谢谢各位
  INW017bzMfgkkYGn
      2
  INW017bzMfgkkYGn  
     121 天前
  FURMKL61708575475129Y0HLD 已用,无门槛 1 元券
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2726 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 08:53 · PVG 16:53 · LAX 01:53 · JFK 04:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.