V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GrahamCloud
V2EX  ›  推广

我们云爬虫的监控功能越发完善了

 •  
 •   GrahamCloud · 2017-06-05 14:30:07 +08:00 · 1942 次点击
  这是一个创建于 1641 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近造数 完善了监控数据的功能,欢迎大家来玩

  云爬虫最大的优势之一就是监控数据,最近做了大幅度改进,欢迎前来蹂躏。

  5 条回复    2017-06-05 15:48:04 +08:00
  chinafeng
      1
  chinafeng  
     2017-06-05 14:36:54 +08:00   ❤️ 1
  建议介绍下这个监控功能, 原以为点链接过去有文章说明, 结果啥也没有, 就是一个官网...
  liangdi
      2
  liangdi  
     2017-06-05 14:42:39 +08:00   ❤️ 1
  同楼上的吐槽
  knightdf
      3
  knightdf  
     2017-06-05 14:58:49 +08:00   ❤️ 1
  为什么 utm_source 不是 v2?
  wlzcool
      4
  wlzcool  
     2017-06-05 15:34:57 +08:00   ❤️ 1
  @knightdf 复制粘贴的吧
  GrahamCloud
      5
  GrahamCloud  
  OP
     2017-06-05 15:48:04 +08:00
  @wlzcool 没改 utm source
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2467 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 15:07 · PVG 23:07 · LAX 07:07 · JFK 10:07
  ♥ Do have faith in what you're doing.