V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chuhemiao
V2EX  ›  程序员

如何评价腾讯立知,是使用了什么算法?

 •  
 •   chuhemiao · 2018-02-01 11:12:36 +08:00 · 32480 次点击
  这是一个创建于 1453 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1.RT

  2.似乎是一个聚合内容的集合,有大佬研究算法没

  3.可订阅自己喜欢的内容,是不是头条的套路?

  第 1 条附言  ·  2018-02-01 18:35:39 +08:00
  1.聊的火热,写了一下午代码,看到后吓一条,这么多回复,23333

  2.附上我的邀请码:f5w4s8 2ia63t h4p7v2
  351 条回复    2018-02-02 22:59:06 +08:00
  1  2  3  4  
  graetdk
      1
  graetdk  
     2018-02-01 11:19:19 +08:00   ❤️ 1
  据说是山寨的即刻,但是我对此保持怀疑,可能是两家一起搞的 PR
  kaktos
      2
  kaktos  
     2018-02-01 11:23:19 +08:00 via iPhone
  求个邀请码…
  chotow
      3
  chotow  
     2018-02-01 11:28:21 +08:00 via Android
  即友路过,又一抄袭产品。
  Mogugugugu
      4
  Mogugugugu  
     2018-02-01 11:28:41 +08:00
  求个邀请码…
  scapelan
      5
  scapelan  
     2018-02-01 11:29:31 +08:00 via Android
  对标即刻的,目前来看主要靠人工筛选和订阅,头条主要依赖算法分发
  cnwtex
      6
  cnwtex  
     2018-02-01 11:31:15 +08:00
  qinxg
      7
  qinxg  
     2018-02-01 11:43:06 +08:00
  求个邀请码~~~
  jevirs
      8
  jevirs  
     2018-02-01 11:43:17 +08:00
  求个邀请码…
  grimpil
      9
  grimpil  
     2018-02-01 11:46:35 +08:00 via Android
  求个邀请码
  cuixiao603
      10
  cuixiao603  
     2018-02-01 11:58:53 +08:00
  求个邀请码
  lambchasr
      11
  lambchasr  
     2018-02-01 11:59:41 +08:00 via iPhone
  求个邀请码
  bbsanimal
      12
  bbsanimal  
     2018-02-01 12:08:17 +08:00 via Android
  求个邀请码
  fange01
      13
  fange01  
     2018-02-01 12:15:16 +08:00
  求个邀请码
  g0thic
      14
  g0thic  
     2018-02-01 12:22:41 +08:00   ❤️ 1
  n33m9c

  f2k3n5

  83ch6e

  f6a7m2

  y98j8q
  free9fw
      16
  free9fw  
     2018-02-01 12:26:40 +08:00
  没有 iOS 版?
  jimbray
      17
  jimbray  
     2018-02-01 12:34:43 +08:00 via Android
  n33m9c 已用,谢谢
  abcwu
      18
  abcwu  
     2018-02-01 12:38:43 +08:00 via iPhone
  只有安卓?
  hgyhyx
      19
  hgyhyx  
     2018-02-01 12:41:07 +08:00
  ![即刻 App 团队:腾讯“立知”以合作为名抄袭自家产品]( http://www.sohu.com/a/220245210_117373)
  abcwu
      20
  abcwu  
     2018-02-01 12:42:10 +08:00 via iPhone
  @g0thic 激活码全被用过了
  tanranran
      21
  tanranran  
     2018-02-01 12:43:43 +08:00
  求个邀请码
  abcwu
      22
  abcwu  
     2018-02-01 12:44:20 +08:00 via iPhone
  @hgyhyx 看了一下立知的分享页,抄袭即可无疑
  g0thic
      23
  g0thic  
     2018-02-01 12:44:46 +08:00
  @abcwu 复制那个文章链接在微信里打开看下还有没有了。有的人用了哪个不会告诉你的
  bbsanimal
      24
  bbsanimal  
     2018-02-01 12:45:21 +08:00 via Android   ❤️ 2
  t37k5q 86iv3u q59c6w a9b9g3 w82m8q
  abcwu
      25
  abcwu  
     2018-02-01 12:46:22 +08:00 via iPhone
  @bbsanimal t37k5q 已用,谢谢
  abcwu
      26
  abcwu  
     2018-02-01 12:46:36 +08:00 via iPhone
  @g0thic 谢谢
  mdrof
      27
  mdrof  
     2018-02-01 12:48:38 +08:00
  86iv3u 已用 感谢
  csuzhangxc
      28
  csuzhangxc  
     2018-02-01 12:48:42 +08:00
  @bbsanimal w82m8q 已用,谢谢
  chroming
      29
  chroming  
     2018-02-01 12:51:19 +08:00 via Android
  @bbsanimal q59c6w 已用,感谢
  sunber
      30
  sunber  
     2018-02-01 12:52:13 +08:00
  V 站壁虎化?
  zpxshl
      31
  zpxshl  
     2018-02-01 12:53:03 +08:00 via Android
  楼上的都被用了,再求邀请码
  zpxshl
      32
  zpxshl  
     2018-02-01 12:53:56 +08:00 via Android
  @chroming 可以把你的邀请码放出来吗?谢谢。
  xiaojie668329
      33
  xiaojie668329  
     2018-02-01 12:54:01 +08:00 via iPhone
  为啥不直接把即刻买下来。😂
  YehShs
      34
  YehShs  
     2018-02-01 12:55:33 +08:00 via Android
  即刻好像也是抄的吧
  chroming
      35
  chroming  
     2018-02-01 12:57:20 +08:00 via iPhone
  r46e7y v85r9a g7t5s3 z95e2j f9a3r4

  @zpxshl
  Even
      36
  Even  
     2018-02-01 12:58:11 +08:00 via iPhone
  https://m.sohu.com/a/220245210_117373/?pvid=000115_3w_a

  即刻说腾讯以合作之名抄袭其产品…
  0x5f
      37
  0x5f  
     2018-02-01 12:58:55 +08:00
  @chroming #35 r46e7y 已用,感谢
  zpxshl
      38
  zpxshl  
     2018-02-01 13:01:29 +08:00
  @chroming 感谢! 我在你发出去的 1 分钟后看到,发现 5 个都被用了.V2 的人气居然这么高....
  miketeam
      39
  miketeam  
     2018-02-01 13:02:54 +08:00 via iPhone
  国家法律呢
  Williamwang
      40
  Williamwang  
     2018-02-01 13:04:58 +08:00 via iPhone
  求个邀请码
  wsb200514
      41
  wsb200514  
     2018-02-01 13:07:00 +08:00
  其实单论产品的话,不存在抄不抄袭,因为主体化订阅的模式+爬虫又不是谁独创的。问题在于即刻说腾讯系的人和他们有接触过,这一点不太好说清楚。
  zpxshl
      42
  zpxshl  
     2018-02-01 13:07:52 +08:00 via Android
  这个 app 在我手机存在 20 分钟已经崩溃了 3 次了。。。
  dayuyun
      43
  dayuyun  
     2018-02-01 13:09:31 +08:00
  又一个抄袭出来了。
  bbsanimal
      44
  bbsanimal  
     2018-02-01 13:10:45 +08:00 via Android   ❤️ 1
  求邀请码的可以去酷安,搜 腾讯立知 看评论
  chocolatesir
      45
  chocolatesir  
     2018-02-01 13:11:11 +08:00 via Android
  @0x5f 用了后能分享下你的邀请码么
  0x5f
      46
  0x5f  
     2018-02-01 13:13:06 +08:00   ❤️ 2
  i9q5d8 m4g4n8 f7u2s9 s33g3q h2r6b8

  @chocolatesir
  mitoop
      47
  mitoop  
     2018-02-01 13:14:11 +08:00
  h2r6b8 已用
  lty494685444
      48
  lty494685444  
     2018-02-01 13:14:24 +08:00
  @0x5f m4g4n8 已用,多谢
  zpxshl
      49
  zpxshl  
     2018-02-01 13:14:32 +08:00
  84GJ3P 5JP53K A6I3T3 U43B8F 72SW3N
  soarscnu
      50
  soarscnu  
     2018-02-01 13:16:14 +08:00 via iPhone
  U43B8F 已用。
  gsls200808
      51
  gsls200808  
     2018-02-01 13:17:12 +08:00
  @zpxshl A6I3T3 已用,多谢
  cpp255
      52
  cpp255  
     2018-02-01 13:17:18 +08:00
  5JP53K 已用,多谢 @zpxshl
  gsls200808
      53
  gsls200808  
     2018-02-01 13:20:07 +08:00 via Android
  v33u7n 4nm73u s54r6r 83af8d i9g6p3 邀请码不区分大小写
  wsb200514
      54
  wsb200514  
     2018-02-01 13:21:04 +08:00
  s89t2v 83rj3d b8c8g4 x43e3k 5yx55n
  SeptimusX
      55
  SeptimusX  
     2018-02-01 13:21:10 +08:00
  v33u7n 已用,谢谢 @gsls200808
  MrTracky
      56
  MrTracky  
     2018-02-01 13:22:27 +08:00
  5yx5n 已用 谢谢
  xinyewdz
      57
  xinyewdz  
     2018-02-01 13:22:56 +08:00
  c3t8z7 2xs67k d5b9e2 s48e2y 4es28i
  zpxshl
      58
  zpxshl  
     2018-02-01 13:22:56 +08:00
  没有什么深度阅读的文章,卸载了.
  Penton
      59
  Penton  
     2018-02-01 13:24:56 +08:00
  x43e3k 已用,谢谢 @wsb200514
  Choyes
      60
  Choyes  
     2018-02-01 13:25:07 +08:00
  4nm73u 已用,谢谢 @gsls200808
  13k
      61
  13k  
     2018-02-01 13:25:16 +08:00
  s48e2y 已用
  extra888
      62
  extra888  
     2018-02-01 13:25:22 +08:00
  来分邀请码谢谢 [email protected]
  ak47t
      63
  ak47t  
     2018-02-01 13:27:38 +08:00 via iPhone
  s89t2v 已使用
  zyhw
      64
  zyhw  
     2018-02-01 13:29:04 +08:00
  s54e7z

  m5d2r4

  92pq5e

  w37j7v

  m5a7v6
  Zincr
      65
  Zincr  
     2018-02-01 13:29:13 +08:00
  83rj3d 已用,感谢
  extra888
      66
  extra888  
     2018-02-01 13:29:58 +08:00
  @zyhw m5a7v6 已用
  Zincr
      67
  Zincr  
     2018-02-01 13:31:02 +08:00   ❤️ 1
  p55z2s p94n2p k4b7y6 y77p6b j8t6p5
  taosx
      68
  taosx  
     2018-02-01 13:32:27 +08:00 via Android
  4si73x k3a2d5 4fu65j b8e3y7 w98r2j
  tanran
      69
  tanran  
     2018-02-01 13:32:29 +08:00
  h8e2k7 h2h2i4 f5d9q6 p84z6w j4j2d5
  extra888
      70
  extra888  
     2018-02-01 13:32:40 +08:00
  EPCoo
      71
  EPCoo  
     2018-02-01 13:34:13 +08:00
  p84z6w 已用,感谢
  xxdd
      72
  xxdd  
     2018-02-01 13:35:24 +08:00   ❤️ 1
  抄袭的东西还在这求邀请码

  什么心态?

  看不懂 水军吗
  red7
      73
  red7  
     2018-02-01 13:35:37 +08:00
  @tanran h2h2i4 已用,谢谢
  huzihao486
      74
  huzihao486  
     2018-02-01 13:36:25 +08:00
  @Zincr p94n2p 已用 谢谢
  kevanbin
      75
  kevanbin  
     2018-02-01 13:36:49 +08:00
  b3k8q2 d4b7p8 d6q5a6 4zc56q
  haoyu0023
      76
  haoyu0023  
     2018-02-01 13:37:23 +08:00
  @tanran h8e2k7 已用
  lkkle
      77
  lkkle  
     2018-02-01 13:37:26 +08:00
  b8e3y7 已用,感谢,跟个风
  linchunqiu
      78
  linchunqiu  
     2018-02-01 13:37:46 +08:00   ❤️ 1
  http://qzs.qq.com/open/yyb/lzshare/content.html?jump_taskid=125&logintype=wx&lt=1&redirect=0&themeId=2929&topicId=nlr_cp_ea8910e6f5f01f367a88e36493922d8f2dae67cc&uid=oKgAL1v9ZJSo3xdvlJjn25GEXQo8

  1.微信打开立知链接,点击右下角的打开,跳转到立知 APP (只是绕过邀请码限制并没有激活)
  2.在立知 APP 登录微信帐号,分享一篇新闻到微信
  3.微信打开自己分享的链接拿到激活码,然后再去激活立知 APP

  邀请码:
  b5i8i2

  x45y5d

  m6z9e8

  h3h3e2

  e3m6k5
  huzihao486
      79
  huzihao486  
     2018-02-01 13:37:54 +08:00   ❤️ 1
  i5i8d7 h4t7a6 k2c7f9 s88a3c 74ci6i
  Rico802
      80
  Rico802  
     2018-02-01 13:40:37 +08:00
  这个可能不能完成每日刷奶#子的任务哦
  leaffeng
      81
  leaffeng  
     2018-02-01 13:42:41 +08:00
  @huzihao486 74ci6i 已用,感谢
  TimePPT
      82
  TimePPT  
     2018-02-01 13:43:22 +08:00
  @huzihao486
  s88a3c 已用,谢谢
  TimePPT
      83
  TimePPT  
     2018-02-01 13:48:37 +08:00
  93pg2z

  g5e5s4

  z35a6r

  i9e8m9

  e2p4p2

  接力
  F10Y
      84
  F10Y  
     2018-02-01 13:50:35 +08:00
  @TimePPT
  i9e8m9 已用, 感谢
  Oo0
      85
  Oo0  
     2018-02-01 13:50:38 +08:00
  @linchunqiu b5i8i2 已用
  hgyhyx
      86
  hgyhyx  
     2018-02-01 13:50:43 +08:00 via Android
  s83g5k
  g3q6d4
  v98d3a
  73pt7h
  z39r4k
  xueyang0208
      87
  xueyang0208  
     2018-02-01 13:52:09 +08:00
  @Oo0 e2p4p2 已用 太感谢了
  ztristone
      88
  ztristone  
     2018-02-01 13:52:09 +08:00
  @hgyhyx 73pt7h 已用 谢谢
  xueyang0208
      89
  xueyang0208  
     2018-02-01 13:53:19 +08:00
  c8v9i3
  delogn
      90
  delogn  
     2018-02-01 13:53:21 +08:00
  lyoe
      91
  lyoe  
     2018-02-01 13:53:29 +08:00
  @hgyhyx #86 s83g5k 用了,谢谢
  MarginK
      92
  MarginK  
     2018-02-01 13:53:40 +08:00   ❤️ 1
  看楼上势态,想必楼主也该知道大家的看法了

  显然还是抄袭了即刻,可那又怎么样呢

  众人还是会想尽办法去做腾讯的用户呢~
  xueyang0208
      93
  xueyang0208  
     2018-02-01 13:53:41 +08:00
  a3n7b5
  xueyang0208
      94
  xueyang0208  
     2018-02-01 13:54:40 +08:00
  c8v9i3 a3n7b5 j2j2e5 68zb3u m6h4i8
  lnkn
      95
  lnkn  
     2018-02-01 13:55:47 +08:00   ❤️ 1
  @xueyang0208 a3n7b5 已用,继续传递:w99d3z、n35m2q
  xueyang0208
      96
  xueyang0208  
     2018-02-01 13:58:30 +08:00
  我这边还剩余三个:c8v9i3 j2j2e5 m6h4i8 还没有使用
  timepast
      97
  timepast  
     2018-02-01 13:58:56 +08:00
  K9H6F2 Y44B6M F7I8F6 J3K8G3 C7E9C3
  Ackvincent
      98
  Ackvincent  
     2018-02-01 13:59:39 +08:00
  w99d3z 已用
  f3e7x2;p57z9r;d3u8y8;5fs94j;s53s4a
  hubhub
      99
  hubhub  
     2018-02-01 13:59:57 +08:00
  xueyang0208
      100
  xueyang0208  
     2018-02-01 14:02:50 +08:00
  还剩最后一个 c8v9i3
  1  2  3  4  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2656 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 12:58 · PVG 20:58 · LAX 04:58 · JFK 07:58
  ♥ Do have faith in what you're doing.