V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
huai
V2EX  ›  福州

福州 Iter 有没有建个群?

 •  
 •   huai · 2019-12-20 22:05:32 +08:00 · 4770 次点击
  这是一个创建于 1444 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  氛围是感觉不好,不过还是想回去。

  求一个抱团群,可以获取一手消息。

  我也可以建一个,不过不知道能不能发
  第 1 条附言  ·  2020-01-15 22:11:19 +08:00
  ![FA9A98DC-2A6B-4C00-8BE3-B5CED5103995.jpeg]( https://i.loli.net/2020/01/15/tJ5zp4XFqwW2HU7.jpg)
  55 条回复    2023-09-22 13:50:08 +08:00
  oooolongtea
      1
  oooolongtea  
     2020-03-31 03:12:04 +08:00
  同时福州人,也非常怀念福州的安逸生活。
  kaminic
      2
  kaminic  
     2020-05-26 16:11:20 +08:00
  这个半块好冷清,福州 it 环境真的这么差吗
  huai
      3
  huai  
  OP
     2020-05-26 17:55:43 +08:00 via iPhone
  @kaminic 不知道啊🤷‍♂️
  HXHL
      4
  HXHL  
     2021-12-07 17:05:32 +08:00
  现在还能进吗?我福州,还在读软工本科
  huai
      5
  huai  
  OP
     2021-12-08 08:52:48 +08:00
  Test22
      6
  Test22  
     2022-04-01 20:11:41 +08:00
  老哥 群活跃吗 还能进吗
  huai
      7
  huai  
  OP
     2022-04-02 09:24:25 +08:00
  ssydj
      8
  ssydj  
     2022-04-20 10:55:24 +08:00
  还能进吗?老哥拉我
  huai
      9
  huai  
  OP
     2022-04-22 09:06:47 +08:00
  Y0Y
      10
  Y0Y  
     2022-05-07 10:53:44 +08:00 via Android
  还可以帮忙拉一下吗?
  Gray2016
      11
  Gray2016  
     2022-05-10 13:49:15 +08:00
  求最新链接
  huai
      12
  huai  
  OP
     2022-05-10 15:26:49 +08:00
  junzero
      13
  junzero  
     2022-06-05 01:53:52 +08:00 via iPhone
  @huai 拉我一个
  huai
      14
  huai  
  OP
     2022-06-07 09:29:23 +08:00
  SaberAlter
      15
  SaberAlter  
     2022-06-26 23:51:26 +08:00
  xd 能拉我一个嘛
  huai
      16
  huai  
  OP
     2022-06-27 09:15:40 +08:00
  zhengsidao
      17
  zhengsidao  
     2022-07-04 17:18:36 +08:00
  xd 再发一个,之前的过期了
  huai
      18
  huai  
  OP
     2022-07-05 09:01:05 +08:00
  mkkkkkkk
      19
  mkkkkkkk  
     2022-07-26 11:23:25 +08:00
  过期了 xd
  huai
      20
  huai  
  OP
     2022-07-26 15:19:45 +08:00
  cangcang
      21
  cangcang  
     2022-08-10 13:56:21 +08:00
  xd 能再发一个吗。
  huai
      22
  huai  
  OP
     2022-08-11 08:54:18 +08:00
  wally1120
      23
  wally1120  
     2022-08-21 11:54:48 +08:00
  求拉
  huai
      24
  huai  
  OP
     2022-08-22 09:38:59 +08:00
  huai
      25
  huai  
  OP
     2022-08-22 09:39:28 +08:00
  目前群里已经 50 多位小伙伴了
  blening
      26
  blening  
     2022-09-15 18:02:20 +08:00
  xd 过期了
  huai
      27
  huai  
  OP
     2022-09-16 10:04:11 +08:00
  muzzziy
      28
  muzzziy  
     2022-09-27 15:00:51 +08:00
  xd 还有吗
  huai
      29
  huai  
  OP
     2022-09-28 15:04:14 +08:00
  washingmachineli
      30
  washingmachineli  
     2022-10-17 23:14:52 +08:00 via Android
  @huai hxd ,辛苦再发一下吧,感谢!!
  huai
      31
  huai  
  OP
     2022-10-19 15:01:55 +08:00
  washingmachineli
      32
  washingmachineli  
     2022-10-29 13:55:36 +08:00
  @huai 麻烦辛苦再补一下码 T_T
  tachiJK
      33
  tachiJK  
     2022-10-30 11:44:59 +08:00
  求补,过期啦
  cjwchenjiawei
      35
  cjwchenjiawei  
     330 天前
  求拉
  GTim
      36
  GTim  
     326 天前
  求拉
  o0o0o0o0
      38
  o0o0o0o0  
     257 天前 via Android
  Xd ,求补🤟
  Ronin76
      40
  Ronin76  
     239 天前
  老哥拉拉我,我是虎纠的😀
  huai
      41
  huai  
  OP
     236 天前
  @Ronin76 https://docs.qq.com/doc/DSHJ5aFlDSWdaa1pV 在线文档,里面贴了二维码
  ZeviLF
      42
  ZeviLF  
     224 天前
  @huai 又过期啦,麻烦 hxd 补一下
  huai
      43
  huai  
  OP
     223 天前
  monetshayu
      44
  monetshayu  
     185 天前
  再发个
  huai
      45
  huai  
  OP
     185 天前
  yaowf
      46
  yaowf  
     160 天前
  @huai 麻烦补一下
  huai
      47
  huai  
  OP
     159 天前
  yxn1910
      48
  yxn1910  
     104 天前
  @huai 能再补一下吗😀
  huai
      49
  huai  
  OP
     104 天前
  yourongle123
      50
  yourongle123  
     95 天前
  @huai 能在补一下吗
  huai
      51
  huai  
  OP
     94 天前
  jetkeey
      52
  jetkeey  
     86 天前
  能再补一下吗😀
  huai
      53
  huai  
  OP
     86 天前
  Ruohua3kou
      54
  Ruohua3kou  
     72 天前
  @huai 求补~
  huai
      55
  huai  
  OP
     72 天前
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5485 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 03:28 · PVG 11:28 · LAX 19:28 · JFK 22:28
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.