V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
PabloZhong
V2EX  ›  推广

业界首创-良心云轻量 Lighthouse 直播带货惊喜夜

 •  
 •   PabloZhong · 2020-08-12 09:53:33 +08:00 · 2742 次点击
  这是一个创建于 1401 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  不限新老!轻量应用服务器 Lighthouse 原价 90 元 /月,惊喜夜仅需 1?元 /月(限时秒杀)

  前 20 名额外送轻量应用服务器无门槛代金券!

  腾讯定制公仔,蓝牙音箱等精美礼品免费送!

  活动链接: https://cloud.tencent.com/edu/learning/live-2912

  活动介绍:

  13 条回复    2024-01-24 20:23:06 +08:00
  xingshu1990
      1
  xingshu1990  
     2020-08-12 09:57:21 +08:00
  直接一点:良心也只是全靠同行衬托。
  产品拉新而已
  coloz
      2
  coloz  
     2020-08-12 10:05:22 +08:00
  这个时间点,还在加班
  hoyixi
      3
  hoyixi  
     2020-08-12 10:34:19 +08:00
  我怀疑亚马逊 Lightsail 是仿的 Lighthouse,建议起诉 :)
  gz911122
      4
  gz911122  
     2020-08-12 10:36:33 +08:00
  轻量的和普通的有啥区别啊?
  PabloZhong
      5
  PabloZhong  
  OP
     2020-08-12 10:44:20 +08:00
  @gz911122 上官网看呀
  gz911122
      6
  gz911122  
     2020-08-12 10:46:25 +08:00
  @PabloZhong 没看到,
  比如和 rds 之类的是否互通, 腾讯云配套的 servermesh 能不能安装到轻量上之类的.
  cnnblike
      7
  cnnblike  
     2020-08-12 10:49:34 +08:00
  续费同价?
  liuguang
      8
  liuguang  
     2020-08-12 10:53:19 +08:00
  原价 90,毫无诚意。到期之后价格与普通的 vps 相比也没有任何优势
  PabloZhong
      9
  PabloZhong  
  OP
     2020-08-12 11:40:17 +08:00
  @liuguang 你买 3 年呗
  PabloZhong
      10
  PabloZhong  
  OP
     2020-08-12 11:42:29 +08:00
  @gz911122 你场景这么复杂为啥还用轻量
  gz911122
      11
  gz911122  
     2020-08-12 11:47:33 +08:00
  @PabloZhong
  #10 我先调研下啊, 便宜还可以干嘛不用 对不对
  ooooo
      12
  ooooo  
     2020-08-12 14:01:19 +08:00
  是不是活动轻量应用服务器(不包括港澳台)?
  Shiroka
      13
  Shiroka  
     141 天前 via iPhone
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1088 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 22:38 · PVG 06:38 · LAX 15:38 · JFK 18:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.