V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
eastlhu
V2EX  ›  成都

成都有可以代收快递的地方吗

 •  
 •   eastlhu · 2020-09-14 09:46:49 +08:00 · 3151 次点击
  这是一个创建于 449 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  国庆前准备去成都,需要提前寄一些东西过去,请问机场附近有可以代收快递的服务吗

  12 条回复    2020-09-17 09:13:07 +08:00
  wps353
      1
  wps353  
     2020-09-14 10:13:11 +08:00
  放菜鸟驿站?
  Rxianbei
      2
  Rxianbei  
     2020-09-14 10:14:15 +08:00 via Android
  是在钓鱼吗?在成都随便买什么东西都会被强制放到快递驿站,不想让他放还要吵架
  KevinChan
      3
  KevinChan  
     2020-09-14 11:18:51 +08:00
  寄到你定的酒店啊,酒店一般都可以代收的
  letitbesqzr
      4
  letitbesqzr  
     2020-09-14 11:37:05 +08:00
  找个最近最方便的小区,小件丢快递柜,大件丢菜鸟驿站
  liuzhaowei55
      5
  liuzhaowei55  
     2020-09-14 12:56:47 +08:00 via iPhone
  寄到酒店
  delectate
      6
  delectate  
     2020-09-14 14:29:56 +08:00
  酒店是最好的选择。菜鸟驿站还要看脸色,还要自提,巨他妈麻烦。马云我诅咒你一辈子。
  eastlhu
      7
  eastlhu  
  OP
     2020-09-14 15:57:38 +08:00
  @Rxianbei 没有,确实是有需要放代收点,因为人不在成都。
  eastlhu
      8
  eastlhu  
  OP
     2020-09-14 15:58:33 +08:00
  @liuzhaowei55
  @letitbesqzr
  @wps353
  @delectate
  没有在成都订酒店,待一天就走。今天问了顺丰,说服务网点好像可以代收
  xiudou
      9
  xiudou  
     2020-09-14 19:00:32 +08:00
  我之前的经验是,提前一天寄送,一般快递到成都要 3 天,人到了刚好第二天接快递。
  won
      10
  won  
     2020-09-14 19:47:27 +08:00   ❤️ 1
  京小仓
  paopaoxiaoyanjin
      11
  paopaoxiaoyanjin  
     2020-09-16 17:44:19 +08:00
  全世界都知道你要去成都了
  hbolive
      12
  hbolive  
     2020-09-17 09:13:07 +08:00   ❤️ 1
  直接寄服务点,收件地址栏备注自取就行。。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3212 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 10:18 · PVG 18:18 · LAX 02:18 · JFK 05:18
  ♥ Do have faith in what you're doing.