V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xiaoba123
V2EX  ›  成都

春熙路附近有没有适合跑步的地方,大约跑 5 公里

 •  
 •   xiaoba123 · 326 天前 via iPhone · 1445 次点击
  这是一个创建于 326 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  大概早上 6 点左右,跑步 5 公里,因为跑完还要上班,不希望太远,春熙路附近,有没有推荐的路线或者地点

  3 条回复    2020-11-27 12:47:53 +08:00
  heidour
      1
  heidour   326 天前
  顺着府南河
  xiaoba123
      2
  xiaoba123   326 天前 via iPhone
  @heidour 看了下地图,是先要往东门大桥的方向走一段,到了河边然后沿河跑吗
  AmberJiang
      3
  AmberJiang   325 天前
  要不你围着太古里跑一圈吧🤣
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3917 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 06:45 · PVG 14:45 · LAX 23:45 · JFK 02:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.