V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
formulahendry
V2EX  ›  Visual Studio Code

Code Runner for VS Code,下载量突破 3000 万啦~

 •  
 •   formulahendry · 76 天前 · 4686 次点击
  这是一个创建于 76 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Il6aZj.png

  经过数年时间的打磨,Code Runner 的功能越来越丰富,也支持了超过 50 种语言。

  现在,Code Runner 已经有超过 3000 万的下载量了!安装量也接近了 1000 万~

  欢迎大家来围观哈: https://github.com/formulahendry/vscode-code-runner

  16 条回复    2021-11-09 10:00:03 +08:00
  GTim
      1
  GTim  
     76 天前
  👍
  dialtcp
      2
  dialtcp  
     76 天前 via Android
  👍
  oo1
      3
  oo1  
     76 天前 via iPhone
  哇(ノ゚▽゚)ノ 原来是你的
  sickoo
      4
  sickoo  
     76 天前
  NB
  XTTX
      5
  XTTX  
     75 天前
  真的 nb,我天天用的。shift+f1 , 省了我好多时间。下的时候是为了 js,没想到居然完美支持 ts
  gmm
      6
  gmm  
     75 天前
  我的天
  billzhuang
      7
  billzhuang  
     75 天前 via iPhone
  贡献了个分母,感谢楼主
  skiy
      8
  skiy  
     75 天前
  才发现,我居然安装有。(但没用过~)
  royrx93
      9
  royrx93  
     75 天前
  大佬👍
  wherelse
      10
  wherelse  
     75 天前
  一直在用,多谢大佬
  GeekGao
      11
  GeekGao  
     75 天前
  awesome
  X-Force
      12
  X-Force  
     75 天前
  有在使用,偶尔调试一段 JS 、PHP 、Python 代码什么的很方便
  chenrui920614
      13
  chenrui920614  
     75 天前 via iPhone
  感谢楼主
  y0bcn
      14
  y0bcn  
     75 天前
  陪伴了我大一的 C 语言时光,感谢
  del1214
      15
  del1214  
     75 天前
  原谅我都是开个浏览器的调试窗口运行。。
  Xbathy
      16
  Xbathy  
     74 天前
  赞赞赞
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2384 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 05:14 · PVG 13:14 · LAX 21:14 · JFK 00:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.