V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lech
V2EX  ›  上海

建一个上海摆摊群,社交为主赚钱其次(因为有工作),大家可以随便聊聊

 •  1
   
 •   lech · 190 天前 via iPhone · 12153 次点击
  这是一个创建于 190 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近摆摊挺火的,建了一个上海摆摊群,本人想闲时出一下,因为有工作,摆摊算是以社交为主吧,不想老是闷在家打游戏玩手机。 大家可以交流下经验或者想法,没有什么限制,聊天吹水交友也可以,摆摊的话就是有点事做赚钱也是其次,不想搞的那么累,个人觉得线下有个点认识一下也不错。

  第 1 条附言  ·  190 天前
  第 2 条附言  ·  190 天前
  兄弟们,群满 200 了,急的话加我吧
  wxid base64:WW9zb3ly
  之前留号的,我会一一再拉的
  第 3 条附言  ·  190 天前
  有一些账号我搜索不到,如果大家还没被拉到的话,可以加下我
  194 条回复    2023-05-23 13:03:52 +08:00
  1  2  
  lech
      1
  lech  
  OP
     190 天前 via iPhone
  可以留号拉
  v4
      2
  v4  
     190 天前
  X2hleWJpbg==
  wxm
      3
  wxm  
     190 天前
  MTgzNjY2NzkwODI=
  oygh
      4
  oygh  
     190 天前
  c291bGl1bQ==
  LaGeNanRen
      5
  LaGeNanRen  
     190 天前
  MTU3NTUwODAyODQ=
  RICKEYGONG
      6
  RICKEYGONG  
     190 天前
  cmlja2V5X2dvbmc=
  propheteee
      7
  propheteee  
     190 天前
  cHJvcGhldGVlZWUK
  AsZr
      8
  AsZr  
     190 天前
  c2FzenJsc2g=
  guch99999
      9
  guch99999  
     190 天前
  Z3VjaDI2NTU=
  edgm
      10
  edgm  
     190 天前
  dDI1MDE4MDQyNzI=
  bonfy
      11
  bonfy  
     190 天前
  b2xuLW5sbw0K
  Younow
      12
  Younow  
     190 天前
  Wmhhbl9Zb3U5
  rocksolid
      13
  rocksolid  
     190 天前
  cm9ja19zb2xpZA==
  Inozo
      14
  Inozo  
     190 天前
  aDI3Mjc4NzA5
  damao2250
      15
  damao2250  
     190 天前
  em0xNTY3ODU2
  LongTou
      16
  LongTou  
     190 天前
  MTI0MTI1NTgzNg==
  phpdever
      17
  phpdever  
     190 天前
  eHNzZXJz
  baolongzhanshen
      18
  baolongzhanshen  
     190 天前
  V2l0aF9Zb3UxNjA0
  hasasiki
      19
  hasasiki  
     190 天前
  SGFzYXNpa2k=
  JamesSi
      20
  JamesSi  
     190 天前
  MTMwOTU3NTM3NTc=
  goodjojo
      21
  goodjojo  
     190 天前
  dnhfY3lw
  freedomSky
      22
  freedomSky  
     190 天前
  eHVodWk4MzUyMDkK
  tete0310
      23
  tete0310  
     190 天前
  d2hfMy0xMA==
  bk201
      24
  bk201  
     190 天前
  发个二维码不行吗
  dislwog377
      25
  dislwog377  
     190 天前
  c3RhbjE0Mzc=
  zht94
      26
  zht94  
     190 天前 via Android
  emh0Mzk2MzUzNzE=
  Joker2Man
      27
  Joker2Man  
     190 天前
  MTUwMDU1MTYwNzc=
  wshhfy
      28
  wshhfy  
     190 天前
  YXNkc291bGRkZA==
  getadoggie
      29
  getadoggie  
     190 天前 via iPhone
  UnVuX0FmdGVyNw==
  xpx
      30
  xpx  
     190 天前
  d3g1NzE5MjI4NjU=
  rongpx95
      31
  rongpx95  
     190 天前
  YWJjZGFpcm9uZ3Blbmc=
  breadykidliu
      32
  breadykidliu  
     190 天前
  UG9yY2VsYW5hTGl1
  MXMF
      33
  MXMF  
     190 天前
  MTg2MjE1MjU2MTk=
  NickLuan
      34
  NickLuan  
     190 天前
  eHVlY2hhb2x1YW4=
  litengyu86
      35
  litengyu86  
     190 天前
  d29kaWdldGlhbl8=
  sgyl
      36
  sgyl  
     190 天前
  enNfc3ExMzE0
  ylhawj
      37
  ylhawj  
     190 天前
  NDQ1NzA5==
  lplk
      38
  lplk  
     190 天前
  bHBsdWNreWs=
  lyrics1510
      39
  lyrics1510  
     190 天前
  YjVwMk81YTZINTV1
  lech
      40
  lech  
  OP
     190 天前 via iPhone
  @bk201 是我考虑不周到 我弄个二维码在附言那里吧
  zhumengyang
      41
  zhumengyang  
     190 天前
  em15Q29kZQ==
  egsdsvip
      42
  egsdsvip  
     190 天前
  没有二维码吗? OP
  egsdsvip
      43
  egsdsvip  
     190 天前
  c2hpbmluZy1maWVyY2VseQ==
  Ryan52
      44
  Ryan52  
     190 天前
  cmF5c2hhdzUyMA==
  zhangfeiwudi
      45
  zhangfeiwudi  
     190 天前
  Z3d5eTEyMw==
  TOUJOURSER
      46
  TOUJOURSER  
     190 天前
  MTcyODcwNTQx
  kevinfk2
      47
  kevinfk2  
     190 天前
  深圳的能进去学学先进经验吗,担心失业
  zizideng
      48
  zizideng  
     190 天前
  em95ZWFs
  coolrice1
      49
  coolrice1  
     190 天前
  Q29vbF9yaWNl
  Paaranoia
      50
  Paaranoia  
     190 天前
  UGFyYW5vaWFfd3g=
  lech
      51
  lech  
  OP
     190 天前 via iPhone
  @kevinfk2 可以的 来吧
  lech
      52
  lech  
  OP
     190 天前 via iPhone
  @egsdsvip 有了 来吧 我拉不动
  thisboy
      53
  thisboy  
     190 天前
  aXdhYmlzYWJp
  mbeoliero123
      54
  mbeoliero123  
     190 天前
  TEYxMjMxMDMwNA==
  满人了 求拉
  mikurasa
      55
  mikurasa  
     190 天前
  bWFrdWJlbA==
  zeroorez123321
      56
  zeroorez123321  
     190 天前
  Si01MS1YLTIxLUgtNzY5MQ==
  ZaneCheney
      57
  ZaneCheney  
     190 天前 via iPhone
  v2ex 的 id
  OrangeSinglee
      58
  OrangeSinglee  
     190 天前
  Y3oxNTM5NDExNjkz
  beyondgamp
      59
  beyondgamp  
     190 天前 via iPhone
  Z3VhbmdqaWFuNDAwOA==
  red777
      60
  red777  
     190 天前
  Ynl0ZTA3
  xff1874
      61
  xff1874  
     190 天前
  eGZmMTg3NA==
  daoyou
      62
  daoyou  
     190 天前
  enp6MTc3OTU3MTQ2NA==
  chenfcheng
      63
  chenfcheng  
     190 天前
  MTg5MTY1OTM3NTI= 求拉
  vvdsaa
      64
  vvdsaa  
     190 天前 via iPhone
  YmluNDE2MjQ5OQtt==
  vvdsaa
      65
  vvdsaa  
     190 天前 via iPhone
  @lech YmluNDE2MjQ5OQtt==
  leorealman
      66
  leorealman  
     190 天前
  TGlRQVE4ODY=
  CodeCore
      67
  CodeCore  
     190 天前
  Q29kZUNvcmU=
  redhujiao
      68
  redhujiao  
     190 天前
  RVZBLTAxLXByb3Rv
  mydingyan
      69
  mydingyan  
     190 天前
  满员了
  bXlkaW5neWFu
  imsoso
      70
  imsoso  
     190 天前
  #为什么年轻人宁愿摆摊也不上班#
  851908650
      71
  851908650  
     190 天前
  满员了,手动拉下
  MTgyMTAyMjEwMzc=
  yzang
      72
  yzang  
     190 天前
  eXphbmczNw== 求拉
  jamosLi
      73
  jamosLi  
     190 天前
  Qkc1QVVK==
  bonfy
      74
  bonfy  
     190 天前
  b2xuLW5sbw0K

  求拉
  zhaorunze
      75
  zhaorunze  
     190 天前
  cnVuemVra2s=
  abc2love
      76
  abc2love  
     190 天前
  b2RfdV9ibw==
  laonian
      77
  laonian  
     190 天前 via Android
  满员求拉
  aGVyYnN0LXRhZw==
  Colderer
      78
  Colderer  
     190 天前
  enpfY29sZGVy
  MaxPoi
      79
  MaxPoi  
     190 天前
  U3dlZXREZWF0aFhE
  满了求拉
  TaoLoading
      80
  TaoLoading  
     190 天前
  dGFvbG9hZGluZzU4Nw==
  求拉
  Routeros
      81
  Routeros  
     190 天前
  实名上网第一人。
  connectError
      82
  connectError  
     190 天前
  d3loMjY4MDk5ODI4MyA= 求拉
  liyafokan
      83
  liyafokan  
     190 天前
  ZG96b3Jvdg==
  求拉
  zhaohuan
      84
  zhaohuan  
     190 天前
  Z2hvc3RjYXQwMDc=
  buds
      85
  buds  
     190 天前 via iPad
  Q0hfWVRN
  求拉
  bucketcheng
      86
  bucketcheng  
     190 天前
  摆摊需要摊位费吗?
  deesan
      87
  deesan  
     190 天前
  RGVlc2FuMjAxMg==
  axcjj
      88
  axcjj  
     190 天前
  求拉
  cnhkeGZm
  ElvY
      89
  ElvY  
     190 天前
  VHh4MTExMQ==

  3q
  Ambition95
      90
  Ambition95  
     190 天前
  YW1iaXRpb25fZHg=
  dogsHappyDay
      91
  dogsHappyDay  
     190 天前
  eGlhb0Ytc3U=
  nikola11
      92
  nikola11  
     190 天前
  d2FuZ3l1ZV9hODY=
  ZoeyZ
      93
  ZoeyZ  
     190 天前
  X1hhdmllcl9aXw==
  chenwbyx
      94
  chenwbyx  
     190 天前
  Y2hlbndiLXd4
  zhang475
      95
  zhang475  
     190 天前
  _awuawu555
  bage2020
      96
  bage2020  
     190 天前
  MTc1MjE2NTE4MzY=
  qaqzzzzzz
      97
  qaqzzzzzz  
     190 天前
  bWFyczk2MDUxNw==
  wurunpu
      98
  wurunpu  
     190 天前
  2452036920
  Fabrergas7
      99
  Fabrergas7  
     190 天前
  RmFsaXNodV83
  zapper
      100
  zapper  
     190 天前   ❤️ 6
  我多嘴一句,最后会变成批发商广告群,专门挣摆摊人的钱
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   788 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 19:43 · PVG 03:43 · LAX 12:43 · JFK 15:43
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.