V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  AirCloud  ›  全部回复第 1 页 / 共 1 页
回复总数  6
aircloud09
bd
统一回复,是大小周,但是有 1.2 倍加班费,面试会问少量算法~
9、9、5.5
当然是非常支持了~~ 求抽中
感谢各位非常有价值的回复
~
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1733 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 00:14 · PVG 08:14 · LAX 16:14 · JFK 19:14
♥ Do have faith in what you're doing.