xhuang327

xhuang327

V2EX 第 440802 号会员,加入于 2019-09-11 14:57:43 +08:00
慢收一副罗技 mx keys 键盘(非 mac 版)
二手交易  •  xhuang327  •  250 天前  •  最后回复来自 hpuchenkai
3
试收 magsafe 皮革卡包。
二手交易  •  xhuang327  •  2021-12-10 09:46:13 AM  •  最后回复来自 Xer0130
3
迫于已购新机,出自用在保 19 款 15 寸 MacBook Pro
二手交易  •  xhuang327  •  2021-12-01 12:09:50 PM  •  最后回复来自 xhuang327
8
不迫,慢收一台 MBP(要求 16G+256/512)
二手交易  •  xhuang327  •  2021-04-29 08:51:50 AM  •  最后回复来自 SkYouth
22
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2518 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 11:57 · PVG 19:57 · LAX 04:57 · JFK 07:57
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.