zq56884408 最近的时间轴更新
zq56884408

zq56884408

V2EX 第 85004 号会员,加入于 2014-12-03 16:09:06 +08:00
求点 CPU,硬盘。
二手交易  •  zq56884408  •  287 天前  •  最后回复来自 mortal
26
迫于年底公司报销,收点费用发票。
二手交易  •  zq56884408  •  363 天前  •  最后回复来自 BestEicky
27
迫于迫于,收一台 12promax 银色 版本任意
二手交易  •  zq56884408  •  2020-12-24 15:25:32 PM  •  最后回复来自 CHarper
8
迫于咸鱼太坑,收一台二手全网通手机做热点。
二手交易  •  zq56884408  •  2020-09-29 18:31:25 PM  •  最后回复来自 zq56884408
21
[收]持币收一块 E3 V3 CPU,迫于拿到一块全新 B85 主板
二手交易  •  zq56884408  •  2020-08-05 22:13:03 PM  •  最后回复来自 FakerLeung
38
[收]持币收一台魅族 16S,16SPRO
二手交易  •  zq56884408  •  2019-11-26 18:39:03 PM  •  最后回复来自 kingpower
1
迫于耳机需要,想收一个前端
二手交易  •  zq56884408  •  2018-09-26 15:34:11 PM
JD 券
二手交易  •  zq56884408  •  2017-02-22 16:27:44 PM
送点 JD 券
问与答  •  zq56884408  •  2017-02-15 14:09:00 PM
zq56884408 最近回复了
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2572 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 14:34 · PVG 22:34 · LAX 06:34 · JFK 09:34
♥ Do have faith in what you're doing.