V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
qicfan
V2EX  ›  二手交易

600 左右收个 32 寸的电视

 •  
 •   qicfan · 2016-09-07 11:26:08 +08:00 · 549 次点击
  这是一个创建于 2278 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  要能正常使用,屏幕无问题,最好北京地区面交
  14 条回复    2016-09-09 12:50:41 +08:00
  dreamcountry
      1
  dreamcountry  
     2016-09-07 11:43:16 +08:00
  网上买个新的
  dudesun
      2
  dudesun  
     2016-09-07 11:44:11 +08:00
  有个 42 的要吗?
  qicfan
      4
  qicfan  
  OP
     2016-09-07 11:53:20 +08:00
  @dudesun 啥牌子
  chevalier
      5
  chevalier  
     2016-09-07 12:53:23 +08:00
  我这有个 40 寸的,小米电视 2 代,北京面交。需要吗?
  hkin
      6
  hkin  
     2016-09-07 13:02:50 +08:00
  创维的,一直吃灰,没看过多久。 600 拿走。
  yxqcyl
      7
  yxqcyl  
     2016-09-07 13:09:13 +08:00
  看看
  ddugujiujian
      8
  ddugujiujian  
     2016-09-07 17:38:13 +08:00
  @chevalier 小米电视跌到 600 了么
  chevalier
      9
  chevalier  
     2016-09-07 19:05:09 +08:00
  @ddugujiujian ……海淀区自取 800 吧,不议价了心累最低价。去年这时候 1999 买的,正好用了一年,没任何毛病。
  dudesun
      10
  dudesun  
     2016-09-08 17:24:38 +08:00
  康佳
  sevncz
      11
  sevncz  
     2016-09-08 18:29:50 +08:00
  @chevalier 海淀哪啊,我也想收一台,排个队,楼主优先吧
  chevalier
      12
  chevalier  
     2016-09-08 18:56:27 +08:00
  @sevncz 田村路,楼主貌似没动静了。。。你留个联系方式,我联系你
  sevncz
      13
  sevncz  
     2016-09-09 10:41:51 +08:00
  @chevalier 加我微信吧, wen 零六 1 贰 1
  chevalier
      14
  chevalier  
     2016-09-09 12:50:41 +08:00
  @sevncz 已加
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2961 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 09:38 · PVG 17:38 · LAX 01:38 · JFK 04:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.