V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
gamest007
V2EX  ›  二手交易

出表妹自用 iphone5

 •  
 •   gamest007 · 2017-02-12 17:41:36 +08:00 via Android · 1091 次点击
  这是一个创建于 2002 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  8 新港版苹果,当初香港带回过年回家留给我了,带原装充电器数据线整体成色见图吧,具体见描述和照片 lphone5http://a.nfmrtfv.com/F.Ys5hS?ut_sk=1.null.Copy.detail
  14 条回复    2017-02-13 15:39:38 +08:00
  lhbc
      1
  lhbc  
     2017-02-12 18:24:44 +08:00
  你这个 5 成新都不到……
  fangch
      2
  fangch  
     2017-02-12 18:39:23 +08:00
  我能在妹后面加上一个逗号吗,哈哈
  junnplus
      3
  junnplus  
     2017-02-12 18:53:26 +08:00
  我看成“出表妹”。。。 qwq
  lanbing
      4
  lanbing  
     2017-02-12 19:09:04 +08:00
  出表妹要了 :)
  gamest007
      5
  gamest007  
  OP
     2017-02-12 19:52:47 +08:00 via Android
  5 个妹妹全部已嫁人,你们来迟了
  austinchou0126
      6
  austinchou0126  
     2017-02-12 21:54:01 +08:00
  5 个
  limbo0
      7
  limbo0  
     2017-02-12 23:46:01 +08:00 via Android
  占坑,收个表妹
  cdwyd
      8
  cdwyd  
     2017-02-13 00:42:53 +08:00 via Android
  同看成了出表妹
  xiao243614969
      9
  xiao243614969  
     2017-02-13 08:12:57 +08:00
  楼上先选。。排队
  magicdu
      10
  magicdu  
     2017-02-13 10:53:38 +08:00 via Android
  表妹出完了?!有堂妹出吗?
  xman99
      11
  xman99  
     2017-02-13 11:14:33 +08:00
  橙色好一般,,, 这叫 8 成新的
  zqiyun
      12
  zqiyun  
     2017-02-13 13:49:18 +08:00
  表妹几成新?
  Roycom
      13
  Roycom  
     2017-02-13 14:34:19 +08:00
  里面有照片吗?删了的不要
  jinhan13789991
      14
  jinhan13789991  
     2017-02-13 15:39:38 +08:00 via Android
  我以为是出自用表妹
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1064 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 22:51 · PVG 06:51 · LAX 15:51 · JFK 18:51
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.