V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
MikeV2EX
V2EX  ›  二手交易

迫于生计,预出全新 2017 款低配 MacBook Pro

 •  
 •   MikeV2EX · 2017-06-22 14:04:59 +08:00 · 1236 次点击
  这是一个创建于 1883 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  6.18 在天猫用 10000-1500 的劵买的 国行 | MacBook Pro 2017 款 | 不带 bar | 深空灰 | 配置如下:

  https://www.apple.com/cn/shop/buy-mac/macbook-pro?product=MPXQ2CH/A&step=config#

  全新未拆封,明天才到货,杭州自提优先

  V 友价 : 8300 咸鱼链接

  第 1 条附言  ·  2017-06-22 19:23:10 +08:00
  暂出
  12 条回复    2017-06-22 19:44:09 +08:00
  polo2222
      1
  polo2222  
     2017-06-22 14:17:04 +08:00
  这么刺激
  MikeV2EX
      2
  MikeV2EX  
  OP
     2017-06-22 14:17:53 +08:00 via iPhone
  @polo2222 末班车了,上车吗?
  rover5056
      3
  rover5056  
     2017-06-22 14:22:05 +08:00
  新的退了不就好了、、
  leon0918
      4
  leon0918  
     2017-06-22 14:59:31 +08:00
  这个有票吗
  MikeV2EX
      5
  MikeV2EX  
  OP
     2017-06-22 15:12:31 +08:00
  @leon0918 你是说发票吗?有的
  leon0918
      6
  leon0918  
     2017-06-22 15:16:51 +08:00
  @MikeV2EX 好价 帮顶
  zdyxry
      7
  zdyxry  
     2017-06-22 15:46:09 +08:00
  真-迫于生计
  pocketmiddle
      8
  pocketmiddle  
     2017-06-22 15:50:55 +08:00 via iPhone
  这不科学啊,为嘛不直接退货就好了
  chroming
      9
  chroming  
     2017-06-22 15:53:45 +08:00
  不退应该是实付低于 8.3k 吧, 退了不划算
  MikeV2EX
      10
  MikeV2EX  
  OP
     2017-06-22 16:18:02 +08:00
  @chroming 对 实付低于 8.3 , 但这个价现在也算是最便宜的了,还是很划算(对于没赶上活动 还想上车的人来说)
  yinet
      11
  yinet  
     2017-06-22 19:24:09 +08:00
  晚了几秒钟
  xiandao7997
      12
  xiandao7997  
     2017-06-22 19:44:09 +08:00 via iPhone
  nb 了,还能这么搞
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3923 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 10:02 · PVG 18:02 · LAX 03:02 · JFK 06:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.