V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
hmhm7442
V2EX  ›  二手交易

帝都慢收 magic mouse 2(充电那款) ,欢迎带价来

 •  
 •   hmhm7442 · 2018-11-20 06:56:45 +08:00 · 454 次点击
  这是一个创建于 1364 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2018-11-20 14:41:39 +08:00
  已收到,结帖!!!
  8 条回复    2018-11-21 08:42:42 +08:00
  RipL
      1
  RipL  
     2018-11-20 11:21:20 +08:00
  https://www.v2ex.com/t/503760 看我之前帖子 慢出
  hmhm7442
      2
  hmhm7442  
  OP
     2018-11-20 11:49:29 +08:00
  @RipL 兄弟 230 不带线 对不? wx:hmhm7442 联系下 ?
  kaka8wp
      3
  kaka8wp  
     2018-11-20 14:35:27 +08:00
  借楼收,楼主优先
  M0
      4
  M0  
     2018-11-20 14:37:39 +08:00
  杭州收。
  RipL
      5
  RipL  
     2018-11-20 16:27:31 +08:00
  @RipL 已经出给楼主
  zzii
      6
  zzii  
     2018-11-21 07:02:42 +08:00 via iPhone
  @kaka8wp 我有一个,八成五新吧,205 包邮,考虑否
  zzii
      7
  zzii  
     2018-11-21 07:02:57 +08:00 via iPhone
  @M0 我有一个,八成五新吧,205 包邮,考虑否
  kaka8wp
      8
  kaka8wp  
     2018-11-21 08:42:42 +08:00 via Android
  @zzii 发个链接看看
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1281 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 19:01 · PVG 03:01 · LAX 12:01 · JFK 15:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.