V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
fangch
V2EX  ›  二手交易

收一台 psp3000,请带价,留下联系方式!

 •  
 •   fangch · 2019-07-26 17:38:17 +08:00 · 481 次点击
  这是一个创建于 1225 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  儿时回忆,有 v 友出吗?

  11 条回复    2019-12-05 14:32:31 +08:00
  tanjiehong
      1
  tanjiehong  
     2019-07-26 18:13:04 +08:00
  PSP2000 要吗。古董了但还能玩
  yuzhibopro
      2
  yuzhibopro  
     2019-07-26 19:43:15 +08:00
  出,一直闲置,咋联系
  fangch
      3
  fangch  
  OP
     2019-07-26 20:26:20 +08:00
  @tanjiehong @yuzhibopro 多少,有咸鱼链接吗,联系方式 base64:dmZhbmdjaGVuaHVp
  tanjiehong
      4
  tanjiehong  
     2019-07-26 23:03:29 +08:00 via iPhone
  @fangch 不知多少合适,249 如何
  whisky221
      5
  whisky221  
     2019-07-27 00:11:14 +08:00
  我 3000 2000 各有一台,2000 还是电池魔改版,但是不出,收藏哦

  不过提醒下楼主 2000 是最好的型号,2000 的屏幕用的都是东芝的屏幕,3000 是夏普,有明显竖条纹

  而且 2000 不会刷坏变砖(太久没玩了,大致是这样,记不太清)

  对比 3000 缺点是不妨反光,但是谁会在太阳底下下玩啊
  xingis
      6
  xingis  
     2019-07-27 02:04:41 +08:00
  @whisky221 2000 V3 之前版本是可以随便刷的
  ProvinceV
      7
  ProvinceV  
     2019-07-28 01:58:01 +08:00 via iPhone
  PSP 3000,港版自用的。有盒(在老家),450。
  godloveplay
      8
  godloveplay  
     2019-12-04 18:09:04 +08:00
  @ProvinceV #7 你好,还在吗
  ProvinceV
      9
  ProvinceV  
     2019-12-05 11:58:27 +08:00
  @godloveplay 还在的
  godloveplay
      10
  godloveplay  
     2019-12-05 12:01:29 +08:00
  @ProvinceV #9 什么橙色啊。
  godloveplay
      11
  godloveplay  
     2019-12-05 14:32:31 +08:00
  @ProvinceV #9 什么版本,vx em1oaXNnb2Q= 可以联系
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2920 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 09:20 · PVG 17:20 · LAX 01:20 · JFK 04:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.