V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
changjiangzzZ
V2EX  ›  二手交易

出 iPad Pro 2018, 12.9 寸,附送 pencil

 •  
 •   changjiangzzZ · 2019-08-05 09:23:48 +08:00 · 1113 次点击
  这是一个创建于 1325 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  某宝原商品链接

  2019 年 5 月份购入,用了不到三个月,平时较少用,99 新,同时赠送iPad pencil一支。

  坐标北京,可当面交易,出售价 6000。

  感兴趣的可加微信:liaochangjiang2048

  10 条回复    2019-08-05 13:57:16 +08:00
  kaka8wp
      1
  kaka8wp  
     2019-08-05 10:33:12 +08:00
  pencil 单出嘛?
  yueshizf
      2
  yueshizf  
     2019-08-05 10:35:35 +08:00 via iPad
  序列号不打码没事?
  changjiangzzZ
      3
  changjiangzzZ  
  OP
     2019-08-05 10:36:27 +08:00
  已出
  lanxyou
      4
  lanxyou  
     2019-08-05 11:18:59 +08:00
  好价 来晚了
  samondlee
      5
  samondlee  
     2019-08-05 11:19:13 +08:00 via Android
  出 2018 11 寸 64g 同送 2 代笔,买来送人没送出去。
  电池循环 1-3 次。。。。。
  JeongReich
      6
  JeongReich  
     2019-08-05 11:23:45 +08:00 via Android
  @samondlee 怎么联系?
  wangkai123
      7
  wangkai123  
     2019-08-05 11:50:37 +08:00
  还有人出嘛
  samondlee
      8
  samondlee  
     2019-08-05 12:01:45 +08:00 via Android
  @JeongReich vx

  aXNhbW95ZWQ=

  明盘 6000 包邮。。。。打开看了看贴了类纸膜,笔头按教程贴了胶带可撕掉,写字有沙沙声。
  JeongReich
      9
  JeongReich  
     2019-08-05 12:13:43 +08:00 via Android
  @samondlee 加不上你的 vx: bWFuZ29yYWdl
  w0nglend
      10
  w0nglend  
     2019-08-05 13:57:16 +08:00 via Android
  @yueshizf 序列号可以看到哪些内容?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1037 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 22:49 · PVG 06:49 · LAX 15:49 · JFK 18:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.