V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
zyc176605916
V2EX  ›  二手交易

迫于想换个显示器 出骇客神条 DDR4 3200 16GB 台式机内存 3 个

 •  
 •   zyc176605916 · 2019-09-19 17:30:56 +08:00 · 387 次点击
  这是一个创建于 1173 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1.金士顿(Kingston) DDR4 3200 16GB 台式机内存 2.https://item.jd.com/100005089420.html 3 个 1500 3.北京面交优先

  6 条回复    2019-09-24 09:09:50 +08:00
  OKbexx
      1
  OKbexx  
     2019-09-19 23:57:25 +08:00
  一个卖吗?广州
  zyc176605916
      2
  zyc176605916  
  OP
     2019-09-20 11:39:09 +08:00
  @OKbexx
  nc4697
      3
  nc4697  
     2019-09-20 16:29:12 +08:00
  你不早出 早出我就不在京东买了 都怪你[斜眼]
  zyc176605916
      4
  zyc176605916  
  OP
     2019-09-23 13:59:27 +08:00
  @nc4697 可能你没看见 半个月之前就发过这个
  nc4697
      5
  nc4697  
     2019-09-23 14:02:10 +08:00
  @zyc176605916 #4 收海盗船 8G 内存条嘛 我升个级 补差价 哈哈哈
  zyc176605916
      6
  zyc176605916  
  OP
     2019-09-24 09:09:50 +08:00
  @nc4697 。。。。。。不收
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1243 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 22:25 · PVG 06:25 · LAX 14:25 · JFK 17:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.