V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
gkinxin
V2EX  ›  二手交易

迫于听歌收个豪华绿钻一年的有的带价来

 •  
 •   gkinxin · 2019-12-22 10:55:01 +08:00 · 540 次点击
  这是一个创建于 1441 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2019-12-22 19:14:12 +08:00
  80 收~~~~~~~
  luckyroach
      1
  luckyroach  
     2019-12-22 11:25:51 +08:00
  同求
  jiaoguan1688
      2
  jiaoguan1688  
     2019-12-22 11:54:39 +08:00
  包年的豪华绿 99 元。有需求的加 ZGFpbGl0b3A= ( base64 )
  ngrok111
      3
  ngrok111  
     2019-12-23 08:10:42 +08:00
  同求
  lianyulc
      4
  lianyulc  
     2019-12-23 11:59:52 +08:00
  我前几天 85 买了个
  twocold0451
      5
  twocold0451  
     2019-12-23 12:33:23 +08:00 via Android
  官方现在有活动 160 两年吧
  twocold0451
      6
  twocold0451  
     2019-12-23 12:34:11 +08:00 via Android
  看错了,是 180 两年
  requesponse
      7
  requesponse  
     2019-12-23 15:46:19 +08:00
  @twocold0451 有活动页面链接吗,感谢
  twocold0451
      8
  twocold0451  
     2019-12-23 17:54:06 +08:00 via Android
  @requesponse 豪华绿钻 12 周年宠粉狂欢,领福利当锦鲤拿手机! VIP 买 1 送 1 限量秒杀,联合会员低至 3 折起,限时狂欢>>https://c.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=DqXZT1U
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1803 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 47ms · UTC 01:03 · PVG 09:03 · LAX 17:03 · JFK 20:03
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.