V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Aoyd
V2EX  ›  二手交易

深圳出两瓶茅台

 •  
 •   Aoyd · 2021-01-07 10:09:54 +08:00 · 476 次点击
  这是一个创建于 543 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  不哄抬物价,差不多就卖了。

  QQ-base64:OTA3MjUxNzQ2

  pxlxh
      1
  pxlxh  
     2021-01-07 10:34:56 +08:00
  去沃尔玛 山姆领茅台柜台那找黄牛
  zqm10
      2
  zqm10  
     2021-01-07 10:35:27 +08:00
  明盘
  zjw7sky
      3
  zjw7sky  
     2021-01-07 10:35:42 +08:00
  加不了
  Aoyd
      4
  Aoyd  
  OP
     2021-01-07 10:38:57 +08:00
  @zjw7sky base64 解码
  Aoyd
      5
  Aoyd  
  OP
     2021-01-07 10:40:47 +08:00
  @zqm10 明盘是多少? 4400 ? 4500 ? 4600 ? 4700 ?差不多就可以了
  zjw7sky
      6
  zjw7sky  
     2021-01-07 10:41:51 +08:00
  @Aoyd #4 加你要我回答问题,你的名字
  我咋知道
  Aoyd
      7
  Aoyd  
  OP
     2021-01-07 10:42:18 +08:00
  @zjw7sky 额,我看看
  hyp1235
      8
  hyp1235  
     2021-01-07 10:43:32 +08:00
  @Aoyd 加不了啊 加 qq 还要回答问题
  Aoyd
      9
  Aoyd  
  OP
     2021-01-07 10:43:36 +08:00
  @zjw7sky 好了
  zqm10
      10
  zqm10  
     2021-01-07 10:44:51 +08:00
  @Aoyd 明盘的意思是,直接报价出来吧,合适就收,就不用多加 qq 一步了
  Aoyd
      11
  Aoyd  
  OP
     2021-01-07 11:14:52 +08:00
  已出。。。结贴
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2876 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 14:52 · PVG 22:52 · LAX 07:52 · JFK 10:52
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.