V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
HKD
V2EX  ›  二手交易

收一个 SE 一代

 •  
 •   HKD · 2021-01-13 13:03:37 +08:00 via iPhone · 519 次点击
  这是一个创建于 491 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  要求成色好,64G 最好😂🐔
  有的留个联系方式。谢谢惹🙏🏼
  第 1 条附言  ·  2021-01-13 20:30:44 +08:00
  已经收到
  12 条回复    2021-01-13 18:10:25 +08:00
  yiqiok
      1
  yiqiok  
     2021-01-13 13:14:52 +08:00 via iPhone
  32G 灰 成色好
  500 包邮
  HKD
      2
  HKD  
  OP
     2021-01-13 13:24:31 +08:00 via iPhone
  @yiqiok 咋联系
  xuanjiuwwe3
      3
  xuanjiuwwe3  
     2021-01-13 13:25:26 +08:00
  有个 64G 金色的
  买的新的当临时机一个月 然后就没用过了 可以认为是 9 成新以上
  550 包邮吧
  HKD
      4
  HKD  
  OP
     2021-01-13 13:34:21 +08:00 via iPhone
  @xuanjiuwwe3 黑解的吗老哥?
  xuanjiuwwe3
      5
  xuanjiuwwe3  
     2021-01-13 13:40:05 +08:00
  @HKD 是的
  RJ007
      6
  RJ007  
     2021-01-13 13:50:26 +08:00
  @xuanjiuwwe3 怎么联系呢?
  Asmymind502
      7
  Asmymind502  
     2021-01-13 15:32:50 +08:00 via Android
  有个 64G 国行 9 新玫瑰金,换过电池其它全原
  HKD
      9
  HKD  
  OP
     2021-01-13 17:17:03 +08:00 via iPhone
  @Asmymind502 怎么联系?
  xuanjiuwwe3
      11
  xuanjiuwwe3  
     2021-01-13 17:55:42 +08:00
  Asmymind502
      12
  Asmymind502  
     2021-01-13 18:10:25 +08:00 via Android
  @HKD TllDMTEwMg==
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1100 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 21:17 · PVG 05:17 · LAX 14:17 · JFK 17:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.