V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Annual
V2EX  ›  二手交易

迫于 ip12 出 x 256 黑色

 •  
 •   Annual · 2021-03-08 13:17:51 +08:00 via iPhone · 592 次点击
  这是一个创建于 526 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  没拆过没修过,正常使用痕迹 电池应该还有 76 左右
  出价 2200
  Base 绿色: QW5ub19saW5n
  第 1 条附言  ·  2021-03-08 21:03:49 +08:00
  没加密绿色 Anno_ling
  10 条回复    2021-03-15 12:17:47 +08:00
  cking
      1
  cking  
     2021-03-08 14:39:03 +08:00
  电池太低 1900 有意
  cking
      2
  cking  
     2021-03-08 14:39:37 +08:00
  虽然无拆无修 但是电池太低 买来自己拆了后价格要评估掉价 1900 有意
  cking
      3
  cking  
     2021-03-08 14:41:36 +08:00
  绿色 不存在...
  745839
      4
  745839  
     2021-03-08 14:53:37 +08:00 via iPhone
  屏幕有问题吗
  Annual
      5
  Annual  
  OP
     2021-03-08 21:03:07 +08:00 via iPhone
  @745839 没问题
  Zatoichi1966
      6
  Zatoichi1966  
     2021-03-09 10:26:42 +08:00
  12 ?
  TmacV2
      7
  TmacV2  
     2021-03-09 10:40:52 +08:00
  发微信语音会十秒自动发送吗
  idrawer
      8
  idrawer  
     2021-03-11 11:25:26 +08:00
  还在吗?
  Annual
      9
  Annual  
  OP
     2021-03-15 12:17:17 +08:00 via iPhone
  @idrawer 还在
  Annual
      10
  Annual  
  OP
     2021-03-15 12:17:47 +08:00 via iPhone
  @TmacV2 没见过这种情况
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1279 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 57ms · UTC 22:54 · PVG 06:54 · LAX 15:54 · JFK 18:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.