V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

Huang4966
V2EX  ›  二手交易

北京收 2 个 信用卡体检权益.

 •  
 •   Huang4966 · 2021-04-13 14:10:26 +08:00 · 495 次点击
  这是一个创建于 1162 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  北京收 2 个 信用卡体检权益. 有老哥出么?

  8 条回复    2021-04-18 14:22:36 +08:00
  intLee
      1
  intLee  
     2021-04-13 16:40:33 +08:00
  什么权益。。。
  Huang4966
      2
  Huang4966  
  OP
     2021-04-14 09:17:32 +08:00
  @intLee 体检
  ctirad
      3
  ctirad  
     2021-04-14 09:43:28 +08:00
  @Huang4966 留 v 招行的 100 一个
  Huang4966
      4
  Huang4966  
  OP
     2021-04-14 10:56:16 +08:00
  @ctirad base64:RGVhcjQ5NjYxNjQ1Ng== 来两个
  namgking
      5
  namgking  
     2021-04-14 11:01:14 +08:00
  小招的主副各一个,要的可咸鱼
  Huang4966
      6
  Huang4966  
  OP
     2021-04-14 15:46:02 +08:00
  @namgking 联系方式?
  namgking
      7
  namgking  
     2021-04-14 16:54:45 +08:00
  @Huang4966 小黄鱼 base64 地址:aHR0cHM6Ly9tYXJrZXQubS50YW9iYW8uY29tL2FwcC9pZGxlRmlzaC1GMmUvd2lkbGUtdGFvYmFvLXJheC9wYWdlLWRldGFpbD93aF93ZWV4PXRydWUmd3hfbmF2YmFyX3RyYW5zcGFyZW50PXRydWUmaWQ9NjQyMjAzMzEzNTAzJnV0X3NrPTEuV3JzQXJLb1pnbk1EQUcyTjQ1RTB2cHBBXzEyNDMxMTY3XzE2MTgzOTAyMjYxODMuQ29weS5kZXRhaWwuNjQyMjAzMzEzNTAzLjE1NzQ0NiZmb3JjZUZsdXNoPTE= 你可以先收 3L 兄弟的,哈哈哈。。。不过我这个 5.2 号就要重置
  echie
      8
  echie  
     2021-04-18 14:22:36 +08:00 via Android
  这个体检权益在哪看
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5424 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 06:33 · PVG 14:33 · LAX 23:33 · JFK 02:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.