V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Sponsored by
LinkedIn
不坐班的神仙工作 · 去任何你想去的地方远程,赚一线城市的工资
2000 个不用出门 Social 的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
waynejwliang
V2EX  ›  二手交易

维保洗牙券 2 个,单个 30,打包 50

 •  
 •   waynejwliang · 2021-06-04 17:09:48 +08:00 · 361 次点击
  这是一个创建于 481 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 月 15 日过期,绿色软件:ZmVuZnVuaGE=
  11 条回复    2021-06-09 11:12:08 +08:00
  waynejwliang
      1
  waynejwliang  
  OP
     2021-06-04 17:10:22 +08:00
  微保,打错
  zhandouji
      2
  zhandouji  
     2021-06-04 20:46:34 +08:00 via Android
  同出一个 25 元。wx:zhibinketang
  christin
      3
  christin  
     2021-06-05 00:25:03 +08:00 via iPhone
  在那里查看可预约的地址?
  waynejwliang
      4
  waynejwliang  
  OP
     2021-06-05 07:41:31 +08:00
  @christin 你是哪个地图的,我截图发你诊所的地址
  mmmfire
      5
  mmmfire  
     2021-06-05 08:57:56 +08:00
  @waynejwliang 请问还有吗?
  zhandouji
      6
  zhandouji  
     2021-06-05 09:06:42 +08:00 via Android
  @mmmfire 我有,加我。
  zhandouji
      7
  zhandouji  
     2021-06-05 10:39:22 +08:00 via Android
  @zhandouji 已出
  zhaofy
      8
  zhaofy  
     2021-06-05 15:35:46 +08:00
  同出两个 一个 25 元。wx:emhlbndlaV9zc3M=
  waynejwliang
      9
  waynejwliang  
  OP
     2021-06-06 09:23:45 +08:00
  @mmmfire 还有一个
  zhaofy
      10
  zhaofy  
     2021-06-06 18:34:59 +08:00 via iPhone
  @zhaofy 已出
  waynejwliang
      11
  waynejwliang  
  OP
     2021-06-09 11:12:08 +08:00
  已出
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2883 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 12:34 · PVG 20:34 · LAX 05:34 · JFK 08:34
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.