V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
hi543
V2EX  ›  二手交易

出 iPhone 11 Pro max 512G 深空灰 , V 友售价 -100

 •  
 •   hi543 · 2021-09-04 20:49:28 +08:00 · 851 次点击
  这是一个创建于 514 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  出一台用了一年半的 11 Pro max

  V 友售价-100

  6.0€vrEfXowcxMb€我在闲鱼发布了 https://m.tb.cn/h.fYma1Sx [苹果 iphone 11 Pro Max 512 GB 灰色过保]

  卖不掉会自行降价

  7 条回复    2021-09-05 14:49:24 +08:00
  k1z
      1
  k1z  
     2021-09-04 21:03:59 +08:00
  5699-100
  fox1751
      2
  fox1751  
     2021-09-04 21:08:28 +08:00
  也只有苹果手机这么保值了吧
  hi543
      3
  hi543  
  OP
     2021-09-04 22:25:02 +08:00
  @fox1751 #2 原文:“也只有苹果手机这么保值了吧”
  ======
  回复:半价了。
  TT911
      4
  TT911  
     2021-09-04 22:37:41 +08:00 via iPhone
  @hi543 哈哈哈哈
  nidhogger
      5
  nidhogger  
     2021-09-04 23:38:48 +08:00
  有配件就好了
  hi543
      6
  hi543  
  OP
     2021-09-05 01:57:26 +08:00
  @nidhogger #5 原文:“有配件就好了”
  ======
  回复:不还价可以给。
  hi543
      7
  hi543  
  OP
     2021-09-05 14:49:24 +08:00
  @nidhogger #5 原文:“有配件就好了”
  ======
  回复:进入降价 100,5500 元
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3786 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 06:23 · PVG 14:23 · LAX 22:23 · JFK 01:23
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.