V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
fisherman0459
V2EX  ›  二手交易

收Kindle5一台 400左右 需图鉴成色

 •  
 •   fisherman0459 · 2013-11-12 22:26:23 +08:00 · 721 次点击
  这是一个创建于 3668 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有意人加Q祥谈或直接上图…成色不要太磕碜就行了  Q_Q:1016534452。
  第 1 条附言  ·  2013-11-12 23:56:57 +08:00
  已收一楼K4.
  7 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  zhongx
      1
  zhongx  
     2013-11-12 22:49:40 +08:00
  kindle4要么
  fisherman0459
      2
  fisherman0459  
  OP
     2013-11-12 22:52:10 +08:00
  @zhongx 多少出?
  AlexYang
      3
  AlexYang  
     2013-11-12 23:15:56 +08:00   ❤️ 1
  @fisherman0459 国行的paperwhite要吗,7月购入
  fisherman0459
      4
  fisherman0459  
  OP
     2013-11-12 23:56:37 +08:00
  @AlexYang 已收一楼K4,谢谢啦~
  stonestyle
      5
  stonestyle  
     2013-11-13 00:18:10 +08:00 via iPhone
  @AlexYang 有意,成色如何
  stonestyle
      6
  stonestyle  
     2013-11-13 00:23:17 +08:00 via iPhone
  @AlexYang 怎么联系
  AlexYang
      7
  AlexYang  
     2013-11-13 00:52:45 +08:00
  @stonestyle QQ 357040148 Email [email protected] 没有包装盒了,几乎是全新的,算99成吧
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1064 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 19:09 · PVG 03:09 · LAX 11:09 · JFK 14:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.