V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
imherer
V2EX  ›  二手交易

[上海] 试出全新未拆封 iPad

 •  
 •   imherer · 2019-02-14 15:07:29 +08:00 · 1191 次点击
  这是一个创建于 1685 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  A1893,32G,WiFi 版,9.7inch,银色

  年会抽的,真•未拆封,包装盒最外那层包装膜都还在

  2100

  不出外地,仅限上海面交!

  Q:MTIxMzMyNDA5OQ==
  12 条回复    2019-02-18 17:22:08 +08:00
  diggerdu
      1
  diggerdu  
     2019-02-14 15:10:18 +08:00
  这不是双十一 1800 左右的那个么
  bequt
      2
  bequt  
     2019-02-14 15:14:42 +08:00 via Android
  刚摔破一个,哎。
  imherer
      3
  imherer  
  OP
     2019-02-14 15:16:28 +08:00
  @diggerdu 不清楚双 11 啥价,反正我这个是年会抽的
  Doraemontree
      4
  Doraemontree  
     2019-02-16 08:32:16 +08:00 via iPhone
  2018 吗
  imherer
      5
  imherer  
  OP
     2019-02-18 09:39:32 +08:00
  @Doraemontree 对,2018 款的
  sybrave
      6
  sybrave  
     2019-02-18 10:35:59 +08:00
  32G 京东现在 2078
  imherer
      7
  imherer  
  OP
     2019-02-18 10:52:41 +08:00
  @sybrave 我在 JD 看到的价格都是 2500,没看到 2078 的,有的话也不是自营的吧?
  sybrave
      8
  sybrave  
     2019-02-18 14:58:44 +08:00
  @imherer 这个和是不是自营没关系,自营也是 2375 不是你说的 2500
  imherer
      9
  imherer  
  OP
     2019-02-18 15:34:23 +08:00
  @sybrave 有链接吗?发一个看看
  sybrave
      11
  sybrave  
     2019-02-18 15:48:09 +08:00
  usedname
      12
  usedname  
     2019-02-18 17:22:08 +08:00 via iPhone
  看了下果然我回复过楼主的帖子。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3036 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 13:37 · PVG 21:37 · LAX 06:37 · JFK 09:37
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.